واردات رنگهای نساجی - فروش رنگ نساجی

واردات و فروش انواع رنگهای نساجی و مواد اولیه صنعت نساجی.

از دیگر خدمات شرکت مبتکران سفارش کالا، واردات انواع رنگ نساجی برای مصارف تولیدی و صنعتی می باشد، محصولات وارداتی این شرکت برای فعالین صنعت نساجي بشرح زیر است:


رنگ اسیدی

رنگ اسیدی، به دو دسته  اسید لولینگ و اسید میلینگ طبقه بندی می شوند.رنگ های اسید لولینگ رنگ هایی هستند که تمایل متوسطی به الیاف پشمی دارند، زیرا نیرو های بین مولکولی بین رنگ و مولکول های الیاف قوی نیست و از روی الیاف مهاجرت می کنند و یک رنگرزی یکنواختی ایجاد می کنند.رنگهای اسید میلینگ گروهی از رنگ هایی هستند که به دلیل نیروهای قوی بین مولکولی بین مولکول های رنگ و لیف،تمایل بالایی به الیاف پشمی دارند و کمتر از روی الیاف زدوده می شوند و به همین دلیل به سختی می توان رنگرزی یکنواختی را ایجاد کرد اما ثبات شستشویی بالایی دارند.

 واردات و فروش رنگهای اسیدی نساجی

رنگ کاتیونیک

رنگ کاتیونیک، قدیمی ترین مواد رنگرزی مصنوعی مواد رنگرزی بازیک (کاتونیک) هستند.این دسته از مواد رنگرزی به دلیل درخشانی ،قدرت رنگدهی زیاد و ثبات نوری پایین مشخص میشوند.مواد رنگرزی اصلی بر پایه ی کروموفرهای آکریدین،آزین،اکسازین،تیازین،تری آریل متان و زانتین بوده اند و در ابتدا به طور گسترده ای در رنگرزی پشم،ابریشم و پنبه دندانه دار شده با تانن به کار رفته اند.تا قبل از ظهور الیاف مصنوعی بر پایه ی پلی آکریلونیتریل و کوپلیمرهای آن،این مواد رنگرزی عمدتا با مواد رنگرزی از طبقات دیگر با خواص ثباتی بهتر جایگزین شده اند. به هر حال گرچه مواد رنگرزی بازیک قدیمی خواص ثباتی بهبود یافته ای بر روی الیاف آکریلیک داشتند اما مواد رنگرزی کاتیونیک جدید برای الیاف اکریلیک و تا حد کمتری برای الیاف پلی آمید اصلاح شده اسیدی و پلی استر توسعه یافته اند.آخرین تحقیقات نشان داده است که مواد رنگرزی دیسپرس با استفاده از گروههای معلق نوع چهارم خصوصیات کاتیونیک به خود میگیرند.این مواد رنگرزی معمولا مشتقات آزو یا آنتراکینون نظیر ترکیب قرمز 75 هستند،که اولین مرتبه به عنوان ماده رنگرزی مخصوص چرم معرفی شد.اتصال یک گروه نوع چهارم به ترکیب دی آزو می تواند از طریق آسیل دار کردن فریدل کرافت،با کلرید کلر و استیل،و به دنبال آن واکنش با آمین نوع سوم ،صورت گیرد.ترکیبات این گروه معمولا از واکنش های جفت شدن با آمین هایی که قدرت بازی نسبتا ضعیف دارند بدست می آیند،از این رو تقریبا تمامی آکریلیک ها در محدوده ph 3 تا 6 رنگرزی می شوند و مواد رنگزای آزو که شامل گروههای بازیک انتهایی قوی هستند معمولا پروتوتروپیک (توتومریسم) می باشند.

 واردات و فروش رنگ کاتیونیک نساجی

رنگ دایرکت

رنگ دایرکت، مدت های زیادی است که رنگ های مستقیم،برای رنگرزی الیاف سلولزی استفاده می شوند.در برخی موارد مولکول های رنگ های مستقیم از نظر ساختاری شبیه به مولکول های رنگهای اسیدی هستند که برای رنگرزی الیاف پروتئینی به کار می روند.برای مثال ،این گروه از رنگ ها به دلیل وجود گروههای سولفونات،آنیونی هستند.گروههای سولفونات در رنگ های مستقیم نیز باعث حلالیت آنها در آب می شوند،اما بر خلاف رنگرزی الیاف پروتئینی با رنگهای اسیدی،در رنگرزی الیاف سلولزی با رنگهای مستقیم جاذبه یونی بین رنگ ولیف وجود ندارد.در واقع طبیعت آنیونی رنگ باعث کاهش تمایل به الیاف می شود زیرا همانطور که ذکر شد،الیاف سلولزی بار منفی کوچکی دارند.به همین دلیل وجود گروههای سولفونات در رنگ های مستقیم،فقط تا حدی لازم است که رنگ مورد نظر به مقدار کافی در آب،حل شود.مهمترین نکته در مولکول های رنگ های مستقیم که بر کاربرد آنها اثر می گذارد،اندازه و شکل آنهاست.این مولکول ها عمومآ مولکولهایی بزرگ و از نظر شکلی،بلند و باریک و مسطح هستند.جذب رنگهای مستقیم به الیاف سلولزی،به دلیل ترکیبی از نیروهای واندروالس،دو قطبی و پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی است و تک تک این نیروها،نیروهای ضعیفی هستند.به دلیل ساختار هندسی مسطح باریک و بلند مولکول های رنگهای مستقیم،در یک ردیف قرار گرفتن آنها با مولکول پلیمری و بلند الیاف سلولزی میسر می شود،به نحوی که حداکثر اثرات نیروهای بین مولکولی حاصل گردد.

 واردات و فروش رنگ دایرکت نساجی

رنگ دیسپرس

رنگ دیسپرس، مواد رنگرزی دیسپرس دارای مولکولهای نسبتا کوچکی هستند و در آب حلالیت خیلی کمی دارند و همین خاصیت باعث تمایل ذاتی جذب این مواد رنگرزی نسبت به الیاف غیر آب دوست نظیر استات سلولز و پلی استر گردیده است .در دهه ی اخیر،اکثر مواد رنگرزی دیسپرس جدید برای پلی استر پیشنهاد شده است و مزیت اصلی آنها کاربرد و خواص ثباتی خوبی است که نسبت به مواد رنگرزی قبلی از خود نشان میدهند.

 واردات و فروش رنگهای دیسپرس نساجی

رنگ ایندیگو

رنگ ایندیگو، 1- ایندیگو یک ماده رنگزای خمی با ارزش است و کاربرد زیادی در رنگرزی الیاف پنبه بخصوص برای تهیه پارچه های جین دارد.البته این ماده رنگزا در صنایع دستی برای رنگرزی الیاف پشم مصرفی در فرش نیز به کار میرود.2- ایندیگو یک ماده رنگزای نامحلول در آب است که برای رنگرزی ضروری است تا به فرم لوکو قلیایی درآید.برای اینکار ایندیگو قبل از کاربرد با هیدروسولفیت سدیم و قلیا عمل می شود تا به صورت محلول در آب درآید.3- فرم لوکو ایندیگو رنگ خود را از دست داده و پس از اینکه بر روی کالا قرار گرفت به حالت اولیه اکسید شده و رنگ اولیه ظاهر می گردد.

 واردات و فروش رنگ ایندیگو نساجی

رنگ پیگمنت

 

رنگ پیگمنت، پیگمنت ماده رنگی جامد ریزی است که ضرورتآ در محیط عمل،نامحلول است.اغلب پیگمنت ها برای نقاشی،مرکب چاپ و پلاستیک به کار می روند.در بیشتر موارد می توان پیگمنت ها را در محیط مایع مثلا در نقاشی یا جوهر و یا مواد گداخته ترمو پلاستیکی به کار برد، که این کار از طریق فرآیند دیسپرس کردن انجام می شود که در آن خوشه ها یا توده ذرات پیگمنت به ذرات اولیه و تجمع های کوچک شکسته می شوند.در اثر تبخیر حلال و یا جامد سازی فیزیکی و یا از طریق پلیمری کردن پیگمنت دو مایع به حالت جامد بر می گردد و ذرات تکی پیگمنت از طریق مکانیکی به شبکه پلیمری جامد تثبیت می شود.بر خلاف رنگهای نساجی که مولکول های رنگ به صورت منفرد و بسیار محکم به تک تک مولکول های پلیمری الیاف،متصل می شوند پیگمنت ها به مقدار کمی جذب الیاف می شوند و تنها در سطح حلال که ذرات پیگمنت با آن در تماس هستند،پیوند برقرار می کنند.پیگمنت ها خواص نوری سطح بستر را بهبود می بخشند و آنرا رنگی نشان می دهند.

  واردات و فروش رنگ پیگمنت نساجی

رنگ راکتیو

رنگ راکتیو، از زمانی که  رتی و استیفن،از شرکت ICI  مواد رنگرزی کشف کردند که شامل یک گروه دی کلر و -S- تری آزینیل بود و با الیاف سلولزی تحت شرایط قلیایی متوسط بدون آنکه هیچ آسیبی به لیف برسد،واکنش شیمیایی انجام میداد، بیش از سی سال میگذرد.تشکیل پیوند کوالانسی بین ماده ی رنگرزی و کالا منجر به ایجاد ثبات عالی در مقابل عملیات تری میشود.اولین سری مواد رنگرزی راکتیو که بنام مواد رنگرزی راکتیو لیف (Fiber- reactive) در سال 1956 برای سلولز به بازار عرضه شدند، اعضای اولیه گروهی بودند که امروزه بنام پروسیون procion mx MX خوانده میشوند.معرفی چنین مواد رنگرزیی ایجاد رنگهای درخشان را برروی پنبه ،در مقایسه با فامهای کدر قبلی حاصل از مواد رنگرزی مستقیم،گوگردی خمی میسر نموده است.محدوده وسیعی از رنگها و انواع شیمیایی آن در دسترس است چون عملا هر کروموژنی را می توان به ماده رنگرزی راکتیو تبدیل نمود.مواد رنگرزی راکتیو مخصوص پنبه ،عموما دارای تعدادی گروههای اسید سولفونیک هستند که باعث حلالیت آنها در آب می شوندو استفاده از مواد رنگرزی را در محلول های آبی ممکن می سازند.

 واردات و فروش رنگ راکتیو نساجی

رنگ سولفور

رنگ سولفور، رنگهای گوگردی گروهی از رنگهای ارزان قیمتی هستند که برای رنگرزی الیاف سلولزی استفاده می شوند.تعداد این رنگ ها خیلی کم است.رنگ های سیاه،آبی آسمانی،قهوه ای و سبز زیتونی این ترکیبات اهمیت ویژه ای دارد.این رنگ ها به عنوان مخلوط کمپلکس مولکول های پلیمری با نسبتهای زیادی از گوگرد در فرم های سولفید،دی سولفید،و پلی سولفید متصل به حلقه های هتروسیکل وجود دارند.رنگ های گوگردی سنتی کاملا نامحلول در آب هستند.این رنگها پس از اینکه در اثر افزایش محلول قلیایی آبی سدیم سولفید به فرم لوکوی محلول در آب تبدیل شدند،برای رنگرزی الیاف سلولزی استفاده می شوند.

 واردات و فروش رنگ نساجی سولفور

رنگ وت

رنگ وت، گروههای شیمیایی دیگر رنگها،مثلا رنگهای آزو،جزو رنگ های خمی به شمار نمی آیند زیرا پس از احیا دوباره به حالت اول برنمی گردند.رنگ های خمی عمومآ از مولکولهای مسطح،بزرگ و چند حلقه ای تشکیل شده اند به طوری که امکان جذب فرم لوکوی تشکیل شده به الیاف سلولزی از طریق نیروهای واندروالس و دو قطبی وجود داشته باشد.معمولا گروههای عاملی دیگری در رنگهای خمی وجود ندارد،زیرا ممکن است نسبت به واکنش های اکسایش- کاهش حساس باشند.

 واردات و فروش رنگ نساجی وتصفحه اصلی     |    محصولات     |     صادرات     |     خدمات     |     دعوت به همکاری     |     اخبار    |     درباره ما     |     تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان شریعتی، سه راه طالقانی، کوچه محسنی، پلاک 6، طبقه سوم، واحد 6. کد پستی: 1611614817

 تلفن: 31 14 62 77