English  |  Persian 

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

حذف اتاق بازرگانی علی رغم مخالفت اتاقی ها

پس از موافقت وزیر با حذف کارت بازرگانی پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در پی حذف کارت بازرگانی مشکلات ناشی از تمدید و صدور این کارت وجود نخواهد داشت،

لذا بنده هم از موافقان حذف این کارت هستم اما حذف آن پیش‌زمینه‌هایی دارد. 
به اعتقاد وی باید با جریان آب در دنیا حرکت کنیم و طبیعتا در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی، رقبای ما مرتبا به سمت ساده‌سازی مجوز‌ها حرکت می‌کنند لذا کارت بازرگانی نیز قابل حذف است ولی حذف آن نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. 
وی افزود: م